Regia Națională a Pădurilor-Romsilva

 

Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina

Administrație

Despre parc

Turism

       

Noutăţi

Galerie foto

O colecţie de imagini din Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina

Filme

Localizare şi acces

 

• între 45˚ 42ʹ 29.3ʺ şi 45˚ 26ʹ 29.8ʺ latitudine N

• între 23˚ 05ʹ 06.4ʺ şi 23˚ 22ʹ 33.2ʺ longitudine E

Zona inclusă în limitele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 230 din 04.03.2003 pentru Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina este situată în masivul Munţii Şureanu (cu subdiviziunile Munţii Orăştiei şi ai Sebeşului), fiind mărginită de depresiunile Haţegului la vest şi Orăştiei la nord. Ea cuprinde întinse suprafeţe de păduri, precum şi alte folosinţe ale terenurilor (păşuni, fâneţe, arabil, zone carstice, cursuri de ape, monumente istorice, situri arheologice) şi aşezări umane (intravilan).

O serie de vârfuri muntoase şi drumuri constituie puncte de reper în delimitarea perimetrului parcului, după cum urmează:

Principalele puncte de acces:

1. de pe DN 7 din Orăştie spre Costeşti (principalul punct de acces spre majoritatea cetăţilor dacice din M-ţii Orăştiei);

2. de pe DN 66 / E79 din Călan spre comuna Boşorod (punct de acces îndeosebi pentru Complexul carstic Ponorici-Cioclovina și cetatea dacică Piatra Roșie prin Luncani) sau spre Costeşti prin Ocolişu Mic, din Pui (spre canionul Șura Mare, locul fosilifer Ohaba Ponor și ponorul Fundătura prin Ponor), Baru spre Valea Streiului, din Băniţa (îndeosebi pentru Peştera Bolii);

3. de pe A1
- dinspre Deva: cu ieşirea pentru Simeria spre varianta 1 sau 2, cu ieşire pentru Orăştie spre varianta 1;
- dinspre Sebeș: cu ieșirea pentru Orăștie spre varianta 1, cu ieșirea pentru Simeria spre varianta 2.

Accesul în parc se poate face prin staţiile C.F.R.: Orăştie, Călan, Pui, Baru Mare, Băniţa şi Peştera Bolii.

Amatorii de drumeţii lungi pot ajunge în Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina pe traseele turistice din Munţii Şureanu din direcţiile: Cugir, Lacul Oaşa prin Vf. Şureanu.
Între diferitele puncte de interes turistic există drumuri comunale, forestiere, precum şi numeroase trasee (poteci) turistice descrise sau nedescrise (marcate sau nemarcate).

© 2009 Administraţia Parcului Natural Gărdiştea Muncelului - Cioclovina | www.gradiste.ro