Administrație

Despre parc

Turism

       

Noutăţi

Galerie foto

O colecţie de imagini din Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina

Filme

GHID privind regulile de vizitare a Parcului Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina


În arealul Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina sunt permise activităţi de turism, cu respectarea regulilor prevăzute prin Regulamentului PNGMC, aprobat prin HG nr. 1049/2013 și alte acte normative în vigoare. Astfel:
1 ) Punctele de acces în PNGM-C sunt: localităţile Costeşti, Măgureni, Boşorod, Pui, Ponor, Baru, Crivadia şi văile Streiului şi Băniţei.
2) Vizitarea PNGM-C se face numai pe drumurile deschise accesului public şi pe traseele turistice marcate cu semne convenţionale specifice, cu respectarea eventualelor restricţii.
3) Turiștii au obligaţia de a proteja flora şi fauna sălbatică existente pe acestea, pentru a nu creea prejudicii mediului înconjurător şi sănătăţii umane. În acest sens sunt interzise:

4) Amplasarea şi funcţionarea locurilor de campare, deschiderea de noi trasee turistice, amplasarea panourilor indicatoare şi informative se face numai cu avizul APNGM-C.
5)Camparea turiştilor pe teritoriul PNGM-C este permisă numai în locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător.
6) Camparea în alte locuri decât cele special amenajate se face numai în situaţii deosebite, cercetare, explorare, salvare, cu acordul administraţiei parcului.
 În locurile de campare sunt interzise:

7) Turiştii au obligaţia de a colecta deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării parcului. Deşeurile vor fi evacuate în afara parcului în locuri special marcate şi amenajate pentru colectare.
8) Administratorii pensiunilor, cabanelor forestiere şi a locurilor de campare au responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor cu respectarea condiţiilor legale, astfel încât acestea să nu fie accesibile câinilor şi animalelor sălbatice.
9) Este interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice.
10) Este strict interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, sau a oricărei alte construcţii sau amenajări turistice de pe teritoriul Parcului.
11) Se interzice organizarea de manifestări sportive, culturale, tabere, pe teritoriul ariei naturale protejate, fără acordul administraţiei parcului.
12) Se interzice accesul neautorizat cu motociclete, ATV-uri, sănii cu motor, autoturisme sau alte tipuri de autovehicule, pe suprafaţa ariei naturale protejate, în afara drumurilor publice, a drumurilor forestiere pe care accesul nu este interzis prin semne sau bariere şi a terenurilor special amenajate şi semnalizate în acest scop.
13) Se interzice circulația cu bicicleta precum și activitățile de turism ecvestru în afara traseelor special desemnate și semnalizate.
14) Este interzisă degradarea monumentelor şi ansamblurilor istorice sau a unor părţi componente ale acestora. Intervenţiile asupra monumentelor, siturilor istorice şi arheologice se realizează cu avizul administraţiei parcului numai în baza autorizaţiei Ministerului Culturii.
15) Fotografierea sau filmarea, în scop comercial, fără aprobare, este interzisă în PNGM-C. Cei interesaţi pot obţine permis de la APNGM-C cu achitarea tarifului aprobat.

© 2009 Administraţia Parcului Natural Gărdiştea Muncelului - Cioclovina | www.gradiste.ro