Regia Națională a Pădurilor-Romsilva

 

Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina

Administrație

Despre parc

Turism

       

Noutăţi

Galerie foto

O colecţie de imagini din Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina

Filme

Filme

 
web counter
web counter

Bun venit!

 

Parcul Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina reprezintă o arie naturală protejată cu statut de parc natural, al cărei scop este protecţia şi conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic sau pedologic.

Parcul este destinat gospodăririi durabile a resurselor naturale, conservării peisajului şi tradiţiilor locale, precum şi încurajării turismului bazat pe aceste valori.


BILET DE VIZITARE A PARCULUI NATURAL GRĂDIŞTEA MUNCELULUI-CIOCLOVINA

 

Vizitarea Parcului Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina (PNGMC) se face după plata biletului de vizitare în cuantum de 5 lei/zi/persoană, conform adresei Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 27162/AJ/06.11.2013.

Bilete pot fi achiziționate de la personalul Adminstrației Parcului Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina (APNGMC) aflat în teren.

Conform prevederilor art. 3 din Metodologia de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, completată prin O.M. nr 1433/2017, tariful de vizitare se plăteşte de persoanele fizice şi juridice care vizitează ariile naturale protejate, excepţie făcând:

- membrii comunităţilor locale, pe baza unui act de identitate

- personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat păşuni

- personalul structurii de administrare (APNGMC) şi membrii Consiliului Știinţific al PNGMC,

- personalul Academiei Române, pe baza ordinului de deplasare

-persoanele fizice și juridice care desfăşoară activităţi de cercetare științifică pe teritoriulPNGMC, cu acordul scris al APNGMC

- reprezentanţii autorităţilor publice centrale pentru protecţia mediului şi a structurilor din subordine

- personalul Salvamont/Salvaspeo, care activează pe teritoriul PNGMC

- persoanele cu handicap

- persoanele cu vârste sub 14 ani

- proprietarii/concesionarii şi administratorii de terenuri şi luciu de apă de pe teritoriul PNGMC

- persoanele care desfăşoară activităţi autorizate prin acte de reglementare în vigoare pe teritoriul PNGMC

- personal de la alte unităţi/instituţii, cu delegaţie pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu

- jandarmii montani care activează pe teritoriul PNGMC, precum şi alţi lucrători din cadrul IJJ Hunedoara, pe timpul cât desfăşoară activităţi şi misiuni în sprijinul celor dintâi

- membri ai Institutului de Speologie „Emil Racoviţă” şi persoanele care au apartenenţă la organizaţii speologice, dovedită prin documente legale, dacă desfăşoară activităţi specifice privind explorarea, cartografierea, protecţia şi conservarea patrimoniului speologic naţional.


© 2009 Administraţia Parcului Natural Gărdiştea Muncelului - Cioclovina | www.gradiste.ro